جدیدترین پروژه های ما

 • مدیریت بنادرو ودریا نوردی آبادان

اخبار و مطالب طب کار

۳۱ خرداد ۱۳۹۸

راهنمای انجام اسپیرومتری


مهمترین، در دسترس ترین و کم هزینه ترین
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تدریس ارگونومی


ارگونومی برای واحد انفورماتیک
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

بینایی‌سنجی


بینایی‌سنجی
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

کوررنگی ایشی هارا


مجموعه دارای 38 کارت
این همه چیز نیست ...

درباره بهرویان بیشتر بدانید

 • اپتومتری

 • ادیومتری

 • معاینات ادواری

 • معاینات بدواستخدام

 • معاینات رانندگان

 • آزمایشات بالینی

 • اسپیرومتری

 • نوارقلب ( ECG )

 • دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

 • ارائه خدمات مشاوره

 • انجام ارزیابی ریسک

 • کارشناس بهداشت حرفه ای


مرکز تخصصی طب کار بهرویان در ایام و ساعات ذکر شده در ذیل آماده ارائه خدمات می باشد:

 • 0730 الی 1430
 • 1200 الی1430
 • جهت انجام معاینات سلامت شغلی قبل از مراجعه به مرکز رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: