جدیدترین پروژه های ما

 • مدیریت بنادرو ودریا نوردی آبادان

اخبار و مطالب طب کار

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)، بدو استخدام، دوره ای و…


انواع معاینات سلامت شغلی
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام


بخشنامه سازمان تامین اجتماعی
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

انجام معاینات بدو استخدام، دوره ای و بازگشت به کار


انجام معاینات بدو استخدام
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

انجام معاینات سالیانه کارکنان و کارگران سازمانها و کارخانجات


انجام معاینات سالیانه
این همه چیز نیست ...

درباره بهرویان بیشتر بدانید

 • اپتومتری

 • ادیومتری

 • معاینات ادواری

 • معاینات بدواستخدام

 • معاینات رانندگان

 • آزمایشات بالینی

 • اسپیرومتری

 • نوارقلب ( ECG )

 • دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

 • ارائه خدمات مشاوره

 • انجام ارزیابی ریسک

 • کارشناس بهداشت حرفه ای


مرکز تخصصی طب کار بهرویان در ایام و ساعات ذکر شده در ذیل آماده ارائه خدمات می باشد:

 • 0730 الی 1430
 • 1200 الی1430
 • جهت انجام معاینات سلامت شغلی قبل از مراجعه به مرکز رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: